Ako sa starať o staré komíny: Tipy pre majiteľov historických budov a pamiatok

Ak sa nachádzate medzi majiteľmi historických budov a pamiatok, určite ste sa už stretli s nutnosťou starostlivosti o staré komíny. Tieto štruktúry, ktoré sa vynímajú svojou historickou hodnotou a architektonickým charakterom, vyžadujú zvláštnu pozornosť a odbornosť. Ako sa potom starať o staré komíny správnym spôsobom? Nasledujúce rady a tipy by vám mohli pomôcť.

Údržba komínov v starých budovách

Prvým krokom pri údržbe starých komínov je pravidelná kontrola. Tá by mala byť vykonávaná minimálne raz ročne, ideálne po zime, keď boli komíny najviac využívané. Kontrolovať sa majú nielen viditeľné časti komína, ale aj jeho vnútro. To zahrňuje kontrolu stavu tehál, škárovania a všeobecný stav komínového systému.

Ak pri kontrole odhalíte praskliny alebo poškodenia, je nevyhnutné sa obrátiť na odborníka. Staré komíny majú svoje špecifiká, a tie je potrebné rešpektovať. Opravy by mali byť preto vykonávané kvalifikovanými odborníkmi, ktorí majú skúsenosti s historickými komínmi a pamiatkami.

Čistenie komínov v starých budovách

Ďalším krokom je čistenie komínov. Ak komíny slúžia svojmu účelu a sú používané, je nevyhnutné ich pravidelne čistiť. Nahromadený sad môže spôsobiť požiar alebo zhoršiť ťah komína. Aj v tomto prípade je lepšie obrátiť sa na odborníka, ktorý má skúsenosti s čistením starých komínov, prípadne využiť nylonové nádstavce rotačného čističa TURBO premium, samozrejme je možne použiť aj oceľový nádstavec na decht.

Ak je komín už len historickým artefaktom a nie je využívaný, je potrebné prehodnotiť jeho stav a prípadne sa rozhodnout pre jeho konzerváciu. Tá môže zahŕňať zabezpečenie komína proti vplyvom počasia, ale aj jeho vizuálnu úpravu s respektom k historickému charakteru budovy.

Starostlivosť o staré komíny je teda komplexný úkol, ktorý zahŕňa pravidelnú kontrolu, opravy, čistenie alebo konzerváciu. Vždy je dobré pamätať na to, že staré komíny sú súčasťou našej histórie a kultúrneho dedičstva, a preto si zaslúžia našu pozornosť a starostlivosť.