Ako často čistiť a kontrolovať komín ?

Ako často by ste mali čistiť a kontrolovať komín? Túto otázku nám kladiete často a my sme sa rozhodli uľahčiť vám život tým, že sme pre vás vybrali to najdôležitejšie z legislatívy. Takže, pripravte sa na zaujímavú jazdu svetom komínov!

Najprv si povieme o lehotách čistenia a kontroly komína, potom sa pozrieme na samostatne stojace komíny a nakoniec sa dotkneme aj vypaľovania komína.

Podľa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je potrebné udržiavať komín v dobrom technickom stave a zabezpečiť jeho pravidelnú kontrolu a čistenie. Ako často by ste to mali robiť? To závisí od typu spotrebičov pripojených na váš komín a ich celkového tepelného výkonu.

Ak máte pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, mali by ste:

– raz za 4 mesiace čistiť a kontrolovať komín, ak sú pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
– raz za 6 mesiacov, ak sú pripojené spotrebiče na plynné palivá a komín je bez vložky
– raz za 12 mesiacov, ak sú pripojené spotrebiče na plynné palivá a komín má vložku

Ak máte pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, mali by ste:

– raz za 2 mesiace čistiť a kontrolovať komín, ak sú pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
– raz za 6 mesiacov, ak sú pripojené spotrebiče na plynné palivá

Samostatne stojace komíny majú svoje špecifiká a čistenie a kontrola by sa mala vykonávať podľa technickej dokumentácie výrobcu alebo zhotoviteľa komína. Ak v nej nie sú určené lehoty a rozsah čistenia a kontroly, platia podobné pravidlá ako pre bežné komíny.

A čo vypaľovanie komína?

To je možné len výnimočne, ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komín môže vypaľovať iba kominár alebo revízny technik komínov s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.

Na odstránenie usadenín dechtu v komíne máme riešenie – čistič komína chcemický, ktorý dechty vysúša a decht následne opadne zo stien komína vo forme prášku alebo kusov.

Jedným z najpopulárnejších prostriedkov na čistenie komína sú špeciálne kefy na čistenie komínov. Tieto kefy sú navrhnuté tak, aby sa ľahko dostali do vnútra komína a efektívne odstránili sadzu, decht a iné nečistoty. Kefy sú dostupné v rôznych veľkostiach a tvaroch, takže si môžete vybrať tú, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu komínu. Okrem kefí na čistenie komínov by ste mali zvážiť aj použitie chemických čistiacich prostriedkov. Tieto prostriedky sú navrhnuté tak, aby rozpustili a odstránili sadzu a iné nečistoty, ktoré sa hromadia na stenách komína. Chemické čistiace prostriedky sú dostupné vo forme práškov, tekutín alebo gélov, takže si môžete vybrať ten, ktorý vám najviac vyhovuje. Pri čistení komína nezabudnite na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti. 

Takže teraz už viete, ako často by ste mali čistiť a kontrolovať váš komín. Nezabudnite na to a užite si príjemné teplé zimné večery pri krbu bez starostí!